Dodekova Nová Baňa 2017

V roku 2017 bude Nová Baňa hostiteľským mestom jubilejného 10. stretnutia banských miest na Slovensku. Je to jedinečná príležitosť pripomenúť si slávne časy Novej Bane, kráľovského banského mesta. Organizátori výtvarno – literárnej súťaže Dodekova Nová Baňa 8. ročník sa rozhodli zapojiť do tohto podujatia prácami detí.

K usádzaniu obyvateľov zaoberajúcich sa baníctvom dochádzalo pravdepodobne už od 13. storočia. Prvá písomná zmienka o mesta pochádza z roku 1337. Je to vlastne aj prvé zmienka o baníctve v Novej Bani. Hovorí o výstavbe mlyna na drvenie rúd v osade Seunich.

Najväčší rozmach baníctva zaznamenala Nová Baňa, ktorá získala postavenie slobodného kráľovského a banského mesta v roku 1345 a postupne aj mestské výsady, v druhej polovici 14. storočia. Vtedy začala patriť medzi sedem dolnouhorských banských miest. V tomto období Nová Baňa zaznamenáva prvenstvo, keďže z roku 1383 pochádza najstaršia písomná zmienka o razení dedičnej štôlne na Slovensku.

Rozkvet, ktorý mesto vďaka baníctvu zažívalo, zničili vonkajšie najmä vojnové okolnosti: protiturecké vojny, stavovské povstania a morová epidémia v 17. storočí. K ďalšiemu rozvoju baníctva došlo v 1. polovici 18. storočia, najmä v súvislosti s postupom dobývania do hĺbky. Problémom sa ale stala spodná voda. Technické problémy súvisiace s odvodňovaním zatopených baní mal v tomto období vyriešiť unikátny atmosférický ohňový stroj na čerpanie vody, postavený anglickým konštruktérom Isacom Potterom v roku 1722 na šachte Althandel. Bol prvý svojho druhu na európskom kontinente.

V rokoch 1792-94 bol dobudovaný premyslený vodohospodársky systém s vodnou nádržou – Tajchom. Napriek tomu bolo banské podnikanie v 2. pol. 19. storočia prevažne stratové. Baníctvo v Novej Bani zaniklo 17. mája 1887.  Následné pokusy o obnovenie ťažby v 30. rokoch 20. storočia už nepriniesli významnejšie výsledky.

Nová Baňa sa v minulosti pýšila titulom slobodného kráľovského banského mesta, zároveň bola členom Zväzu stredoslovenských banských miest. Známa bola predovšetkým ťažbou zlata, pričom svoj najväčší rozkvet zaznamenala v 14. storočí, kedy sa jej bohatstvo dokonca zrovnávalo s Kremnicou. 

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email