24. septembra 2021 – 10:11 | Komentáre vypnuté na Oznámenie o voľbe do rady školy pre rodičov

Riaditeľka Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Úvod » Novinky

POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ OD 21.9.2021

Odoslal na 20. septembra 2021 – 6:56Bez komentárov

Záujmové útvary 

  • budú prebiehať v CVČ od 21.9.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR, ROZVRH HODÍN TU:  ROZVRH-HODÍN-2021-2022
  • v prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa,
  • členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti, tlačivo bezpríznakovosti nájdete aj tu: bezpriznakovost_ziaka v prípade príchodu na záujmový útvar bez vyhlásenia o bezpríznakovosti bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa bude izolované v miestnosti na to určenej,
  • zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška.
  • Návštevník školského zariadenia môže vstúpiť so súhlasom pedagogického zamestnanca a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením bezpríznakovosti návštevníka“, stiahnete tu: bezpriznakovost_navstevnika

Po príchode na záujmový útvar je pedagogický zamestnanec povinný s členmi absolvovať dezinfekciu rúk. Na utieranie rúk sa použijú jednorazové papierové utierky (nie vlastný uterák).

Pri výskyte vírusu covid 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní zástupcovia detí v danom ZÚ.

  • Prijímať vzdelávacie poukazy bude CVČ do 28.9.2021 do 16:00 hod.

 

 

Komentáre sú uzavreté