24. septembra 2021 – 10:11 | Komentáre vypnuté na Oznámenie o voľbe do rady školy pre rodičov

Riaditeľka Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Úvod » Stalo sa - články

Voľné pracovné miesto ekonómky

Odoslal na 3. februára 2017 – 13:19Bez komentárov

Centrum voľného času informuje o voľnom pracovnom mieste:
Názov funkcie: Ekonómka 
Druh  pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Rozsah pracovného úväzku: Polovičný úväzok 0,5                                                                                                                     Predpokladaný termín nástupu: 1. 3. 2017                                                                                                                                 Kvalifikačné predpoklady:  Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania s praxou v školstve výhodou, ovládanie podvojného účtovníctva

Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma, zdravotná spôsobilosť, organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikačné zručnosti

Výhodou je: prax v účtovnom programe KORVIN, 

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis, motivačný list, fotokópia dokladov o najvyššom ukončenom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti: Písomné žiadosti spolu s  požadovanými dokladmi môžete doručiť osobne, alebo zaslať na adresu Centra voľného času  Nová Baňa, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa v termíne
do 20. februára 2017.  Na základe predložených žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ, tel: 0911 93 20 90
Telefón: 045/68 56 365
e-mail: tatiana.polcova@gmail.com
 

Komentáre sú uzavreté