24. septembra 2021 – 10:11 | Komentáre vypnuté na Oznámenie o voľbe do rady školy pre rodičov

Riaditeľka Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Úvod » Stalo sa - články, Výsledkové listiny

Vyhodnotenie – Dodekova Nová Baňa

Odoslal na 1. júna 2016 – 12:15Bez komentárov

13254640_1347991715227500_3868973335365250262_o    Dodekova Nová Baňa je výtvarná a literárna súťaž, ktorú organizuje Centrum voľného času v Novej Bani každoročne a je jednokolová. V tomto školskom roku 2015/2016 nesie číslo siedmeho ročníka. Určená je pre deti MŠ, ZŠ a osemročného gymnázia v obvodnom kole mesta Nová Baňa. Cieľom súťaže Dodekova Nová Baňa je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre neho hrou, pri ktorej odhaľuje túžby, záujmy, reálny svet v ktorom žije.

Výtvarné a literárne práce hodnotili dve samostatné odborné poroty. Vo výtvarnej súťaži to bola PaedDr. Jana Melišková, PaedDr. Tatiana Polcová. V literárnej oblasti odbornú porotu tvorili: Mgr. Anna Krauseová, Tatiana Lachká.

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom výtvarno – literárnej súťaže je Centrum voľného času v Novej Bani. Autorkou je PaedDr. Tatiana Polcová. Spoluorganizátormi je Mesto Nová Baňa a Pohronské múzeum Nová Baňa.

Do súťaže bolo zapojených 96 výtvarných prác a 20 literárnych prác.  Dodekova Nová Baňa si našla miesto medzi Novobančanmi. Po vystavení prác na plote Centra voľného času, ľudia na chodníku spomalili krok, zastavili sa, čítajú si literárne ukážky, prezerajú a hodnotia výtvarné práce. Rozprávajú a pýtajú sa na nadané deti, pani učiteľky. Odpovedali sme a ešte stále odpovedáme na veľké množstvo otázok….

Dovoľte mi  poďakovať Vám milé deti, ale hlavne pani učiteľkám za to, že Dodekova Nová Baňa si našla miesto vo Vašej škole. Ďakujeme Pohronskému múzeu a hlavne Mgr. Hane Zduchovej za spoluprácu a stály prísun historických informácií. Mestu Nová Baňa a CVČ za krásne hodnotné ceny.

Komentáre sú uzavreté