24. septembra 2021 – 10:11 | Komentáre vypnuté na Oznámenie o voľbe do rady školy pre rodičov

Riaditeľka Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Úvod » Stalo sa - plagátiky

Máj v centre voľného času

Odoslal na 28. apríla 2016 – 11:57Bez komentárov

plagát máj 20166.5. 2016 – Vystúpenie tanečných súborov na „Majálese Hviezdička“ v Knauf insulation

8.5. 2016 – Vystúpenie tanečných súborov na „Dni matiek“ v KD Brehy

10.5. 2016 – Predmetová olympiáda „Biologická“ kategória D

10.5. 2016 – TS Zuzana na celoslovenskej tanečnej súťaži moderného a módneho tanca „Deň tanca“ v Žiari nad Hronom

13.5.2016 – „Krásy Novej Bani“ – turistická vychádzka pre deti

20.5. 2016 – „Centráci rodičom a mestu“ – prehliadka krúžkovej činnosti + darček ELA HOP

23.5.20016 – Turnajový zápas v stolnom tenise pre športové krúžky CVČ

28.5.2016 – Plaváreň Levice pre krúžkarov CVČ

Komentáre sú uzavreté