November 2019 v CVČ
12. novembra 2019 – 17:04 | Bez komentárov

November 2019 v Centre voľného času Nová Baňa

9. 11. 2019 – Plavecký pre krúžkarov v plavárni v Leviciach, odchod o 8.10 hodine od CVČ
12. 11. 2019 – Okresné kolo v majstrovstvách v zrýchlenom šachu v …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Úvod » Stalo sa - plagátiky

Veľkonočný florbalový turnaj 2016

Odoslal na 10. marca 2016 – 12:20Bez komentárov

florbalP R O P O Z Í C I E

Veľkonočný turnaj vo florbale

Organizátor: Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, Nová Baňa

Termín:  27.03.2015 o 09:00 hod.

Miesto:  telocvičňa ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

Prezentácia:   08:30– 09:00 hod.

Prihlášky:  Prihlásiť sa môžu všetci bez ohľadu na vek a pohlavie, telefonicky, mailom, alebo osobne v CVČ do piatka 25.3. 2016. Bližšie Info na telefónnom čísle 0918060616, alebo na jurokolosta@gmail.sk.

Družstvá:    Družstvo tvorí minimálne 3 a maximálne 5 hráčov.

Štartovné:  3 Eurá na osobu.

Predpis:   Hrá sa podľa upravených pravidiel florbalu. Hrací čas je 2 x 4 minúty, pokiaľ sa ráno na technickej porade nedohodne inak. CVČ disponuje 2 setmi výstroja pre brankárov. Družstvo musí mať dressy (tričká)  jednej farby (alebo rozlišovacie dresy).

Rozhodujúce poradie kritérií:        

1. Body

2.Vzájomný zápas

3.Vzájomné skóre

4.Celkové skóre

5.Vyšší počet strelených gólov

6.Žreb

Systém turnaja:  Družstvá hrajú systémom každý s každým.

Ceny: Družstvo na 1. – 3. mieste získa medaile,  diplom a vecnú cenu.

Rôzne: – každý účastník musí mať preukaz poistenca

              – za odložené veci organizátor nezodpovedá

              – z celého turnaja bude uverejnená fotodokumentácia. Ak niektorý účastník nesúhlasí s uverejnením fotodokumentácie, nech túto skutočnosť nahlási organizátorovi počas technickej porady

              – každý hráč sa zúčastňuje turnaja na vlastné riziko. Organizátor turnaja si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Zároveň  hráči svojím podpisom do prezenčnej listiny potvrdia, že budú v plnej miere rešpektovať pokyny organizátora, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.

                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Juraj Kološta

Komentáre sú uzavreté