Dodekova Nová Baňa 11. ročník
1. júna 2020 – 13:39 | Komentáre vypnuté na Dodekova Nová Baňa 11. ročník

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže :
Centrum voľného času v Novej Bani,  Pohronské múzeum v Novej Bani a Mesto Nová Baňa
Cieľ : Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej a regionálnej hrdosti, vlastenectva, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky.
V …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Úvod » Výsledkové listiny

46.ročník Biologickej olympiády v kat.D

Odoslal na 28. mája 2012 – 11:48Bez komentárov

46.ročník Biologickej olympiády v kat.D

Dňa  24.5.2012 sa v Centre voľného času v Novej Bani uskutočnil 46. ročník obvodného kola Biologickej olympiády  v kategórii D/žiaci 6.a 7. ročníka ZŠ -. Do obvodného kola boli prihlásené  školy ZŠ sv. Alžbety  Nová Baňa , ZŠ Jána Zemana Nová Baňa,  ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ  Tekovská Breznica a ZŠ s MŠ Župkov. Súťaž  pozostávala z riešenia  prakticko – teoretickej časti . Obvodná komisia bola v zložení predsedkyňa komisie Ing . Júlia Hrmová zo ZŠ sv. Alžbety N. Baňa  a členky komisie Ing. Dana Bieliková  zo ZŠ s MŠ  Župkov  a    Mgr. Božena Klimková. Spolu sa zúčastnilo 15 žiakov.

Umiestnenie súťažiacich  bolo nasledovné :

         Teoreticko-praktická časť :

umiestnenie

meno

škola

počet bodov

1.

Petra Horniaková

ZŠ J. Zemana Nová Baňa

            44
2.

Alžbeta Jauschová

ZŠ sv. Alžbety

            43,5
3.

Michal Ďurovič

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

            41,5

     4.-5.

Zuzana Polcová

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

              38,5

     4.- 5.

Hana Zimermanová

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

              38,5

        6.

Nikola Chorváthová

ZŠ s MŠ Župkov

               38

        7.

Lucia Gašparová

ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

               36,5

        8.

Anežka Turzová

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

                36

       9.

 Ján Fiala

ZŠ s MŠ Brehy

                34,5

      10.

Simon Joussef

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

                 32

       11.

Štefan Štrba

ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa

                 29,5

        12.

Jozef Petráš

ZŠ s MŠ Brehy

                 29

         13.

Nikola Horniaková

ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

                  27,5

          14.

Matej Maruška

ZŠ J.Zemana Nová Baňa

                  23,5

          15.

Michal Majerský

ZŠ s MŠ Brehy

                   21,5

 Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na nich na súťaži aj na budúci rok.

Celkovo mohli súťažiaci získať 60 bodov, aby boli úspešnými riešiteľmi museli dosiahnuť  5o % .

  Vypracovala:  Viera Homolová

                                                                    Poverená vedením CVČ :  PaedDr. Tatiana Polcová

  V Novej Bani 28.5.2012.

Komentáre sú uzavreté