24. septembra 2021 – 10:11 | Komentáre vypnuté na Oznámenie o voľbe do rady školy pre rodičov

Riaditeľka Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Úvod » Stalo sa - články

ponuka športovej činnosti

Odoslal na 21. decembra 2011 – 14:31Bez komentárov

 

Centrum voľného času Nová Baňa

Školský rok 2011/2012

ŠPORTOVÁ   OBLASŤ

 

Centrum voľného času ponúká oproti minulosti rozšírenú športovú činnosť, kde sa deti možu zoznámiť s daným športom a zdokonalovať sa v ňom. Pri dosiahnutí vyššej športovej úrovne súťaziť a reprezentovať seba, rodičov a mesto.

 PONUKA ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ :

–         tenisový krúžok : pre deti, ktoré sa chcú naučiť hrať tenis. Činnosť bude prebiehať na tenisových kurtoch, kde tréning bude 1x do týždňa. Pre dokonalejších tenistov sa budú organizovať zápasy medzi sebou. Najzdatnejší v prípade záujmu budú reprezentovať na turnajoch.

–         lyžiarsky krúžok : pre deti ktoré sa chcú naučiť resp. zdokonalovať v lyžovaní. Činnosť bude prebiehať do prvého snehu v telocvični formou suchej prípravy 1x do týždňa. V zimných mesiacoch výcvik a tréningové jednotky budú uskutočnovať v lyžiarskom stredisku častejšie. Najzdatnejší sa budú môcť zúčastňovať lyžiarskych pretekov.

–         futbalový krúžok : pre deti ktoré baví futbal. Činnosť bude prebiehať na ihrisku, v prípade zlého počasia v telocvični 1x do týždňa. Činnosť bude v spolupráci s futbalovým klubom, kde pokročilí jedinci v prípade záujmu možu reprezentovať aj mesto v majstrovských futbalových zápasoch.

–         hokejový krúžok : pre deti ktoré baví hokej a majú záujem sa ho naučiť hrať. Činnosť bude prebiehať na ihrisku hokejového klubu 1x do týždňa – suchá príprava a 1x do týždňa bude chodiť autobus na ľadovú plochu do Levíc. Činnosť bude prebiehať v spolupráci s hokejovým klubom, kde pokročilí jedinci v prípade záujmu možu reprezentovať  mesto v majstrovských hokejových zápasoch.

–         stolnotenisový krúžok : pre deti ktoré chcú hrať stolný tenis. Činnosť bude prebiehať v CVČ 1x do týždňa, kde sú stolnotenisové stoly.

–         korčulovanie : pre deti, ktoré sa radi korčulujú v letných mesiacoch in- line (kolieskové korčule) a v zimných mesiacoch na ľadovej ploche 1x do týždňa. Pre dokonalejších základy krasokorčuľovania s hudbou a následnými vystúpeniami.

–         loptové hry : pre deti ktoré majú radi loptu. Činnosť bude v prebiehať v telocvični 1x do týždňa, kde deti sa naučia základy, resp. sa zdokonalia hrať vojejbal, vybijanú a basketbal.

–         plavecký : pre deti ktoré sa chcú naučiť a zdokonaliť v plávaní. Činnosť bube prebiehať na plavárni resp. v bazéne.

       Informácie o krúžkoch v CVČ Nová Baňa osobne od 10.00 do 16.00 u zodpovedného vedúceho pre športovú činnosť Ing. Jaroslava Plachého alebo cez mobil 0907 830 779.

Web: www.cvc.novabana.sk

 

Tešíme sa na Vás !!!

Komentáre sú uzavreté