Úvod » Zmluvy 2018

Zmluvy 2018

 

 číslo zmluvy
predmet zmluvy  zmluvná strana  IČO  zverejnená dňa
         
201801 zabezpečenie olympiád OÚ BB odbor školstva 00151866 29.1.2018
201802  poistenie majetku a zodp. za škodu  IMG, spol. s r.o.  35763523  30.1.2018
 201803  zmluva o reklame – sponzorské  COOP JEDNOTA Žarnovica  00169030  5.2.2018