Úvod » Odberateľské faktúry 2018

Odberateľské faktúry 2018

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia
faktúry Odberateľ
   
  IČO/r.č.
   
  prenájom sály    
1318800001 Solčanová Monika    
   7362198360 90,00 13.2.2018
   prenájom sály    
1317800002 Raffajová Simona    
   9054048608 27,00 13.2.2018
   prenájom sály    
 1316800003  ŠÚRY LÁM    
   3020039825  90,00 16.2.2018
   prenájom sály    
 1315800004  Zámočníková Martina – JUMA    
   44712987  63,00 23.2.2018
   prenájom sály    
1314800005 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 90,00 9.3.2018
   prenájom sály    
 1313800006  Zámočníková Martina – JUMA    
   44712987  49,00 16.3.2018
   prenájom sály    
1312800007 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 90,00 6.4.2018
  prenájom sály    
1311800008 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 13.4.2018
  prenájom sály    
1310800009 Zámočníková Martina – JUMA    
   44712987 49,00 20.4.2018
  prenájom sály    
1312800010 ŠÚRY LÁM    
  3020039825 70,00 11.5.2018
  vyúčtovanie olympiád    
1311800011 Ministerstvo vnútra SR    
  00151866 349,48 17.5.2018
  prenájom sály    
1310800012 OBUTY Richard Tupý    
  34580107 70,00 18.5.2018