Ponuka krúžkov na školský rok 2017 / 2018
7. augusta 2017 – 9:19 | Bez komentárov

PONUKA KRÚŽKOV ŠKOLSKÝ ROK 2017 / 2018 PRE DETI , MLÁDEŽ A DOSPELÝCH www.cvcnovabana.sk Facebook: CVČ Nová Baňa, tel.č.: 045/68 56 365            
Školné na krúžky školský rok 2017 / 2018: …

Čítaj ďalej »
Stalo sa – plagátiky

PODUJATIA

Novinky

Výsledkové listiny

Novinky, PODUJATIA »

Ponuka krúžkov na školský rok 2017 / 2018
7. augusta 2017 – 9:19 | Bez komentárov

PONUKA KRÚŽKOV ŠKOLSKÝ ROK 2017 / 2018 PRE DETI , MLÁDEŽ A DOSPELÝCH www.cvcnovabana.sk Facebook: CVČ Nová Baňa, tel.č.: 045/68 56 365            

Školné na krúžky školský rok 2017 / 2018: Ak si Novobančan: 10 € na školský rok   ( od 5 do 15 rokov ) 20 € na školský rok (od 16 rokov a viac). Ak nie si Novobančan: 60 € na školský rok ( do 5 rokov ) Podpísanú prihlášku od rodiča musíš odovzdať do 14.9. 2017 osobne v CVČ. 

VZDELÁVACÍ POUKAZ TREBA ODOVZDAŤ NAJNESKÔR DO 25.9.2017 Odovzdaním vzdelávacieho poukazu prispejete na lepšie materiálne a technické vybavenie krúžku, začo Vám vopred veľmi Ďakujeme.

Tvorivé záujmové útvary:                                                                                  

Picasso – výtvarný MŠ, ZŠ: Hravou výtvarnou formou rozvíja tvorivosť, fantáziu, modelovanie, deti sa naučia pracovať s rôznym materiálom a technikami.   

Dielnička – patchwork, šperk ZŠ: Pozývame deti, ktoré sa chcú naučiť šiť na stroji zaujímavé vecičky z kúskov látok a rôznych doplnkov do novej tvorivej dielne. Naučíte sa používať šijací stroj, strihať a rezať látku a spájať farebné kombinácie látok. Vytvoríte si malé užitočné drobnosti a darčeky, šperky a neskôr vankúšiky a možno i deku.                              

Aranžovanie ZŠ: Aranžovanie rastlín do misiek, váz,  viazanie vencov, kytíc,  práca so živým a sušeným materiálom,  3D obrázky, ozdoby z korálok,  ozdoby zo špagátu, papiera a rôzne iné.                                                                                      

Bytové doplnky ZŠ:                                                                                              

Hrnček – hrnčiarsky ZŠ: Na krúžku sa pracuje s keramickou hlinou a krúžok je tematicky zameraný, alebo dáme priestor na voľnú tvorbu. Ďalej detičky budú robiť pálenie a glazúrovanie výrobkov. 

Tanečné záujmové útvary:                                                                                      

DFS Novobanček MŠ, ZŠ 1.-4. ročník: Veľké množstvo vystúpení počas celého roka. Podstata nášho detského folklórneho súboru je prostá. Dôstojne rozvíjať to najčistejšie ľudové umenie, chrániť, pestovať a šíriť to, čo sa nám zachovalo. Vštepiť do detských srdiečok úctu, lásku k ľudovej hudbe a tancu, aby raz sami dokázali šíriť to krásne posolstvo našich predkov.     

Novobanské mažoretky ZŠ 4.-9. ročník: Krúžok mažoretiek ponúka pre dievčatá možnosť naučiť sa zručnosti mažoretkového športu a tanca a pri tom zažiť veľa zábavy. Krúžok prispieva k rozvoju pohybových schopností, estetického cítenia a podporuje zdravý a aktívny životný štýl. Možnosť vystúpení na verejnosti, na podujatiach.    

Lienky a Žabky – tanečná prípravka MŠ: Výuka prebieha hravou formou, tak aby mali deti krúžok radi a chceli sa prirodzene v tanci rozvíjať. Do výuky sme zaradili hry, tancovanie na rôzne básničky a riekanky, ľahké zostavičky. Deti sa naučia vnímať telo, koordinovať jednotlivé časti tela, orientovať sa v priestore, základy rytmiky, cítiť hudbu, muzikálnosti, kreativite, odvahe v skupine, vnímať radosť pohybu pomocou hry.

TS Zuzana – moderný a módny tanec ZŠ, SŠ:  V našom repertoári sú tance rôznych štýlov. Zúčastňujeme sa mnohých podujatí a súťaží:  Novobanský jarmok, plesy, deň tanca, firemné podujatia mnohé iné…          

TS Lentilky ZŠ 3.-4. ročník:

Hip – hop dance ZŠ: Tento kurz ponúka vašim deťom niečo výnimočné a nezvyčajné. Je to štýl, emócia, rytmus, srdce v tanci, skvelá hudba, improvizácia.

Športové záujmové útvary:

Stolný tenis ZŠ, SŠ:  Trénujeme zvládanie rakety a loptičky, učíme sa pravidlá dvojhry aj štvorhry, správnu techniku hry a hráme zábavné hry a súťaže.

Florbal ZŠ, SŠ: Počas hodín budeme trénovať pravidlá florbalu, precvičovať rôzne herné činnosti jednotlivca hravou formou. Spolu sa zabavíme,  zasúťažíme. Zo všetkých úloh  športocvov najviac lákajú zápasy, kde môžu skutočne strieľať góly a súperiť s ostatnými žiakmi.

Basketbal ZŠ, SŠ:  je určený pre všetky deti a mládež, ktoré majú záujem o pravidelný pohyb, športovanie, o basketbal. Je určená pre začiatočníkov, staršie i mladšie deti.  Deti sa zoznamujú nielen s basketbalom, ale obsahom tréningov je tiež všeobecná príprava, koordinácia, agilita, deti sa hrajú rôzne hry zamerané na orientáciu v priestore, na spoluprácu so svojimi spoluhráčmi i trénerom.

Atletika ZŠ: Atletická príprava sa zameriava na pohybovú prípravu detí. Pohyb je jedným zo základných prejavov človeka. Deti na atletickej príprave naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky, koordináciu pohybu, poskytneme deťom kvalitnú a komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu.

Tenis ZŠ: Trénujeme zvládanie rakety a loptičky, učíme sa pravidlá dvojhry aj štvorhry, správnu techniku hry a hráme zábavné hry a súťaže.

Lyžiarsky ZŠ: Pre záujemcov o lyžovanie na rekreačnej alebo mierne športovej úrovne pre deti vo veku 6. 

Turistický ZŠ: Turistický krúžok pracuje v našom centre s dlhou históriou. Stretávať sa budeme pravidelne, v závislosti od počasia a ročného obdobia. Našim cieľom sú rôzne historické pamiatky a prírodné krásy. Ak nie ste domasedi, pridajte k nám 🙂

Plavecký ZŠ: Cieľom krúžku je, aby začiatočníci získali základné a zdokonaľovacie plavecké návyky a prekonali strach z vody s prihliadnutím na individuálne tempo a schopnosti. Pre pokročilých plavcoch je cieľom prehĺbenie získaných zručností zo základného kurzu.

Karate ZŠ: Cieľom nie je vychovávať bojovné, ego-centrické, na víťazstvo a seba-orientované individuality, ale skôr ich podporovať v rozvíjaní vedomia Jednoty s ich kolegami a okolím a smerovať ich tvorivosť smerom k vzájomnej pomoci a spolupráci, vďaka ktorej môžu v živote zrealizovať oveľa väčšie projekty a hodnoty, ako keby v sa snahe za osobným uznaním a ziskom snažili robiť všetko sami.

Iné záujmové útvary: 

Mladý hasič ZŠ: Rozhodli sme s a pracovať s deťmi, ktoré chceme prostredníctvom krúžku pritiahnuť k hasičstvu. Považujeme za potrebné venovať sa našim deťom a budovať v nich zmysel pre kolektívnu prácu, disciplínu a chuť pomáhať ostatným ľuďom.

Kuchárik ZŠ: Motajú sa vám deti v kuchyni a radi s vami varia? Prihláste ich k nám do Malej školy varenia a pečenia. Z vašich malých pomocníkov stanú naozajstní kuchári. Vaše deti sa naučia pripravovať predjedlá, dezerty, sladké pečivo i hlavné jedlá. Ozdobia si tortu a zoznámia sa so základmi etikety a stolovania. 

Počítače a internet ZŠ: Deti naučíme základy práce s PC a bezpečné využívanie internetu. Zameriame sa na nové IT technológie, “múdre telefóny” a aplikácie vhodné na vzdelanie.

Lego staviteľ MŠ, ZŠ:  Stavebnice Lego sú maximálne kreatívne, pomáhajú rozvíjať deťom fantáziu a zručnosť. Sú stále rovnako obľúbené vďaka svojím nekonečným kombinačným možnostiam. Lego ponúka stále nové herné témy, nové Lego stavebnice sú vždy aktuálne a patria vo svete hračiek medzi svetové jednotky. 

 

 

 

 

 

Malý záchranár 2017
7. júna 2017 – 7:23 | Komentáre vypnuté na Malý záchranár 2017
Malý záchranár 2017

Centrum voľného času v Novej Bani, OZ Salus Vitalis, OZ Centráčik v spolupráci s mestom Nová Baňa
Vás pozývajú na súťaž
v poskytovaní prvej pomoci predškolákov materských škôl mesta Nová Baňa
MALÝ  ZÁCHRANÁR
13. júna 2017 od 9.00 hod. …

Jún 2017 v CVČ
7. júna 2017 – 7:15 | Komentáre vypnuté na Jún 2017 v CVČ
Jún 2017 v CVČ

Jún v Centre voľného času 
6. jún 2017 – Ľahkoatletický míting 
13. júna  2017 – Malý záchranár
14. júna 2017 – Kúpanie vo Vodnom Raji Vyhne
21. júna 2017 – Mesto v pohybe

16. ročník „Centráci rodičom a mestu“
7. júna 2017 – 6:56 | Komentáre vypnuté na 16. ročník „Centráci rodičom a mestu“
16. ročník „Centráci rodičom a mestu“

„Rozprávkové centrum“ – pod týmto názvom pripravilo Centrum voľného času v Novej Bani 26. mája 2017 program pre rodičov a priateľov centra a mesta. Vďaka pestrému scenáru, talentovaným účinkujúcim, tvorivému kolektívu, obetavým dobrovoľníkom, krásnym kostýmom a rytmickej …

Centráci rodičom a mestu 2017
17. mája 2017 – 20:35 | Komentáre vypnuté na Centráci rodičom a mestu 2017
Centráci rodičom a mestu 2017

Pozývame Vás na program detí venovaný rodičom, starým rodičom a celému mestu Nová Baňa. Tešíme sa na Vás 26. 5. 2017 vo dvore CVČ o 16,30 hodine. Mesto Nová Baňa pre všetky deti venovalo kúzelníka …

Letné prímestské tábory 2017
17. mája 2017 – 20:29 | Komentáre vypnuté na Letné prímestské tábory 2017
Letné prímestské tábory 2017

Milí rodičia! Aj tento rok sme pre vaše ratolesti pripravili tri turnusy prímestských táborov. Môžete si vybrať z tejto ponuky:
Rozprávkovo: termín 10. – 14. 7. 2017, cena 35 € – krúžkar, 40 € – nekrúžkar
Výletovanie: …

Máj v Centre voľného času
17. mája 2017 – 19:53 | Komentáre vypnuté na Máj v Centre voľného času
Máj v Centre voľného času

Máj v Centre voľného času 2017
12. 5. 2017 – Štvorlístok zdravia
19. 5. 2017 – Majáles hviezdička
20. 5. 2017 – Slávnostný banícky sprievod (vystúpenie Novobanských mažoretiek)
26. 5. 2017 – Centráci rodičom a mestu
27. 5. 2017 – …

Apríl v CVČ
20. apríla 2017 – 13:52 | Komentáre vypnuté na Apríl v CVČ
Apríl v CVČ

Čaká nás pestrý apríl….🙂 – folklór, cyklistika, tanec, veľkonočné vajíčko,dopravná výchova, biologická olympiáda…🙂 zdieľaj…🙂

Hviezdoslavov Kubín 63. ročník
6. marca 2017 – 15:10 | Komentáre vypnuté na Hviezdoslavov Kubín 63. ročník
Hviezdoslavov Kubín 63. ročník

 
Centrum voľného času Nová Baňa Vás pozýva na obvodné  kolo súťaže v prednese poézie a prózy
 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. 3. 2017 – próza, poézia.
Organizačné pokyny:
Miesto konania:  Centrum voľného času, Ul. Bernolákova 30, Nová Baňa.
Čas:  8.00 …

Dodekova Nová Baňa 2017
2. marca 2017 – 11:38 | Komentáre vypnuté na Dodekova Nová Baňa 2017
Dodekova Nová Baňa 2017

V roku 2017 bude Nová Baňa hostiteľským mestom jubilejného 10. stretnutia banských miest na Slovensku. Je to jedinečná príležitosť pripomenúť si slávne časy Novej Bane, kráľovského banského mesta. Organizátori výtvarno – literárnej súťaže Dodekova Nová Baňa …

Marec 2017 v Centre voľného času
2. marca 2017 – 11:34 | Komentáre vypnuté na Marec 2017 v Centre voľného času
Marec 2017 v Centre voľného času

V marci v centre voľného času budeme recitovať, plávať, maľovať, literárne tvoriť, súťažiť v biológii a pripravovať pre najmenších regionálnu súťaž Malý záchranár…:)